jakość powietrza outdoor

SEZO - jakość powietrza outdoor

CZYM JEST ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ?

Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Czyste powietrze jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak czysta woda. Jednym z kluczowych pojęć związanym z tematem zanieczyszczenia powietrza są tak zwane “pyły zawieszone” (ang. particular matter, w skrócie PM). Są to bardzo małe, mikroskopijne cząsteczki, które unoszą się w powietrzu. Niebezpieczne w przypadku pyłów zawieszonych jest to, że nie tylko nie można ich zobaczyć (ze względu na ich mikroskopijne rozmiary), ale często również nie czuć ich zapachu. Z tego właśnie powodu pyły zawieszone są czasem nazywane “cichym zabójcą“. Jeśli średnica aerodynamiczna pyłu jest równa lub mniejsza niż 2,5 mikrona, mówimy o pyle PM2,5. Aby uzmysłowić sobie, jak mała jest ta wartość – średni przekrój poprzeczny ludzkiego włosa wynosi 50 mikronów. 1 mikron to 0,001 milimetra. Można więc powiedzieć, że pył PM2,5 jest 50 razy mniejszy od pojedynczego włosa. Pył PM2,5 może występować zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

W SEZO wierzymy, że wiedza jest pierwszym krokiem do oddychania czystym powietrzem. Dlatego cieszymy się, że znalazłeś tę stronę. Życzymy miłej lektury!

DLACZEGO JAKOŚĆ POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ JEST TAK WAŻNA?

Zanieczyszczenie powietrza, a w tym pył zawieszony, stanowi zagrożenie dla zdrowia nas wszystkich. Badania przeprowadzone w Unii Europejskiej wykazały związek między narażeniem na działanie pyłu zawieszonego a zagrożeniami dla zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do chorób i przedwczesnej śmierci. Szkodliwe skutki zdrowotne obejmują choroby układu krążenia, takie jak zaburzenia rytmu serca i zawały serca, a także choroby układu oddechowego, takie jak astma i zapalenie oskrzeli.

Są jednak i dobre wiadomości – obecnie możemy mierzyć zanieczyszczenie powietrza i stężenie pyłów zawieszonych. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 15 lat – w tym rozwój nowych technologii sieciowych, rozwiązań w chmurze oraz produktów IoT – umożliwia nam podjęcie niezbędnych działań. Pierwszym krokiem jest uczynienie cichego zabójcy “widzialnym”. Mierząc jakość powietrza na zewnątrz, możemy gromadzić dane niezbędne do podejmowania świadomych decyzji i planowania działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

SEZO - pomiar jakości powietrza

JAKIE PARAMETRY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA MIERZY SEZO?

Produkty SEZO IoT mają wbudowane czujniki jakości powietrza zewnętrznego, które mierzą zanieczyszczenie powietrza w czasie rzeczywistym. Przez jakość powietrza rozumiemy pyły PM1, PM 2,5 i PM10. Te cząstki stałe są bardzo małe, mikroskopijne i wdychalne. Każdy z nas zetknął się już z PM w swoim życiu – czy to w postaci kurzu, dymu, pyłków, sadzy, brudu, czy zarodników pleśni. Mierząc zanieczyszczenie powietrza, zwykle możemy rozróżnić materię organiczną (np. zarodniki) i nieorganiczną (np. pył).

Mierząc jakość powietrza na zewnątrz, produkty SEZO mogą przyczynić się do podniesienia świadomości ORAZ ułatwić podjęcie potencjalnych środków zaradczych. Środki zapobiegawcze mogą być wielorakie: mogą być pasywne, jak na przykład rezygnacja z porannego biegu (ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza) lub proaktywne, jak na przykład identyfikacja źródła zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz i jego zmniejszenie (lub całkowite wyeliminowanie).

Produkty IoT firmy SEZO mogą również mierzyć inne parametry środowiska zewnętrznego, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, natężenie światła i poziom hałasu.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NASZE PRODUKTY?

Produkty SEZO do pomiaru jakości powietrza na zewnątrz budynków posiadają szereg zalet – urządzenia są kompaktowe i wytrzymałe. Działają w technologii LoRaWAN lub LTE-M. Zazwyczaj ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby ustalić, jakie funkcje i jaka technologia będą najlepiej pasować – w zależności od zastosowania i cyklu życia. Ponadto jesteśmy w stanie dostosować sprzęt do potrzeb naszych klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani systemem monitorowania jakości powietrza SEZO, zapraszamy do umówienia się na konsultację z jednym z naszych inżynierów sprzedaży.

Stężenia pyłu zawieszonego PM są w głównej mierze odpowiedzialne za jakość powietrza.
Indeks Jakości Powietrza

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations

WALKA Z ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA
PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII LORAWAN I LTE-M

SEZO AM

system monitorowania jakości powietrza,
technologia LTE-M

SEZO AL - monitoring jakości powietrza

SEZO AL

system monitorowania jakości powietrza,
urządzenie oparte na technologii LoRaWAN

SEZO PL

system monitorowania warunków środowiskowych

SEZO AL - monitoring jakości powietrza

SEZO PM

system monitoringu jakości powietrza

PODWÓRKA SZKOLNE I
PARKINGI ZEWNĘTRZNE

Jednym z przykładów zastosowań produktów IoT SEZO przeznaczonych do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz są szkoły i instytucje publiczne. Pomiar zanieczyszczenia powietrza może sprawić, że szkoły staną się bezpieczniejszym miejscem zarówno dla dzieci, jak i pracowników. Dyrekcja szkoły może mierzyć zanieczyszczenie powietrza w celu zapewnienia dobrej jakości powietrza zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów szkolnych. Mierząc poziom pyłu zawieszonego, takiego jak PM2,5, szkoła może podjąć świadomą decyzję, czy mądrze jest wysyłać dzieci na zewnątrz, czy nie. Nasze urządzenia IoT SEZO mogą wykrywać szkodliwe zanieczyszczenia na szkolnych podwórkach i parkingach. Produkty SEZO mogą przesyłać dane za pośrednictwem sieci LoRaWAN do platformy Orange Live Objects.

Produkty IoT SEZO - zakłady produkcji przemysłowej

PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Innym przykładem zastosowania rozwiązań SEZO są zakłady przemysłowe. Nasze urządzenia mogą przesyłać dane do platformy Orange Live Objects za pośrednictwem sieci LoRaWAN i mogą mierzyć poziom pyłu zawieszonego (PM1 / PM2.5 / PM10) oraz poziom dźwięku. Niektóre z naszych urządzeń SEZO mają wbudowany czujnik PIR (podczerwieni), dzięki czemu mogą wykrywać obecność ludzi (podobnie jak czujniki światła). Może to być wykorzystywane jako funkcja alarmowa, konfigurowana indywidualnie przez użytkownika. Czujniki PIR są powszechnie stosowane w alarmach bezpieczeństwa i aplikacjach automatycznego oświetlenia. Poziom progu alarmowego może być indywidualnie konfigurowany dla mierzonych parametrów.

Produkty IoT SEZO - zarządzanie obiektami

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI I
NADZÓR

Nasze produkty IoT mogą uzupełnić zarządzanie obiektami i nadzór nad rafineriami oraz zakładami produkcji chemicznej, dodając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Osoby zarządzające obiektami mogą wykorzystywać nasze produkty do pomiaru wstrząsów i ruchów krytycznych elementów obiektów i maszyn. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu akcelerometrowi. Warto zauważyć, że urządzenia mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, obejmujących pomiar podstawowych parametrów środowiskowych, tj. temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i poziomu dźwięku. Niektóre z naszych produktów IoT są w stanie przesyłać dane do platformy Orange Live Objects za pomocą technologii LoRaWAN.

Umów się na rozmowę konsultacyjną

wykorzystywane technologie

LTE-M to sieć dalekiego zasięgu o niskiej mocy, zaprojektowana specjalnie dla urządzeń IoT do bezpośredniego połączenia z sieciami 4G. Obsługuje szybką transmisję danych umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym - tym samym umożliwiając monitorowanie zasobów.

Dzięki technologii LoRaWAN urządzenia mogą korzystać z nielicencjonowanego pasma ISM - co oznacza, że nie są wymagane opłaty abonamentowe. Urządzenia wykorzystujące LoRaWAN wysyłają dane albo po wyzwoleniu przez zdarzenie (np. ruch, włączenie światła), albo na podstawie ustalonego harmonogramu (np. co 15 minut).

Śledź
nas na social
media

 

Copyright © 2024 SEZO Sp. z o.o.

Jakość powietrza - Trójmiasto i okolica

Dashboard Gdynia

Dashboard Reda

SEZO IoT solutions
SEZO sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Polish Agency for Enterprise Development
Poland ScaleUp Hardware & IoT Accelerator Program — Brinc
EU funds - SEZO Poland
Space3ac acceleration program - SEZO Poland
Brinc Accelerator - SEZO Poland
KPT ScaleUP - SEZO Poland