magazynowanie i produkcja

magazynowanie i produkcja

co to jest?

Firmy produkujące towary oraz firmy zajmujące się zarządzaniem łańcuchem dostaw i logistyką są szczególnie zainteresowane rozwiązaniami, które wspierają kontrolę jakości i wydajność pracy.

W sektorze MAGAZYNOWANIA I PRODUKCJI istnieje wiele przykładów zastosowań, które mogą być wspierane przez produkty IoT – zdalne monitorowanie produkcji, kontrola jakości towarów przechowywanych w magazynie oraz bezpieczeństwo środowiska pracy to te, o których słyszymy najczęściej.

czemu to jest ważne?

Dlaczego monitorowanie warunków przechowywania wyrobów gotowych jest tak ważne? Otóż może ono pomóc wyeliminować potencjalne uszkodzenia towarów i uniknąć kosztów (z jednej strony utraty potencjalnych przychodów, a z drugiej – zwiększonych kosztów utylizacji).

Uderzenia i wstrząsy, niedostateczne chłodzenie, uszkodzenia spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się z towarem to tylko kilka przykładów ryzyk związanych z magazynowaniem.

Eliminując te zagrożenia, firmy i menedżerowie mogą zaoszczędzić cenny czas i pieniądze.

Proste, ale solidne urządzenie IoT może umożliwić kierownikom i inżynierom produkcji zapewnienie optymalnych warunków magazynowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG), takich jak pakowana żywność, przybory toaletowe czy napoje, gdzie należy zapewnić odpowiednią temperaturę, poziom wilgotności lub jasność w magazynie.

Jako zespół doświadczonych inżynierów HW w Gdyni, tworzymy produkty IoT w oparciu o technologie takie jak LoRA, LoRaWan i LTE-M. Wszystkie nasze urządzenia są testowane pod kątem EMC i rozwijane w naszym ELAB w Gdyni. Lokalizacja: Google Maps

SEZO UL - storage

Jakie parametry mierzymy?

W zależności od zastosowań i potrzeb klienta, rozwiązania IoT firmy SEZO mogą mierzyć cały zestaw parametrów, które mają na celu monitorowanie i poprawę możliwości MAGAZYNOWANIA I PRODUKCJI.

Parametry, które są szczególnie interesujące w kontekście magazynowania towarów, to: temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza, jasność, natężenie promieniowania UV.

Parametry, które są szczególnie interesujące w kontekście zakładów produkcyjnych to: stężenie lotnych związków organicznych, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia, poziom hałasu i ruch (PIR).

Nasza firma jest firmą zajmującą się projektowaniem hardware. Jest to nasza podstawowa kompetencja. Jesteśmy w stanie dodawać i usuwać funkcje naszych produktów w zależności od potrzeb i wymagań naszych klientów. W siedzibie naszej firmy znajduje się laboratorium ELAB, w którym możemy przeprowadzać testy jakości sprzętu, w tym testy EMC.

Testy EMC (i certyfikacja EMC) są ważnym krokiem we wprowadzaniu nowych produktów sprzętowych na rynek europejski. Jednym z celów jest zapewnienie, że emisje z urządzenia są poniżej odpowiednich limitów określonych dla danego typu urządzenia. Należy zapewnić, aby urządzenie elektryczne nie zakłócało pracy innych urządzeń.

Jakie funkcje oferujemy?

Nasze produkty IoT są często zasilane bateryjnie, oparte na technologii LoRaWan i posiadają możliwość integracji z platformą. Weźmy jako przykład SEZO UL. SEZO UL to urządzenie IoT do monitorowania warunków przechowywania. Jest to zasilane bateryjnie urządzenie telemetryczne do pomiarów środowiskowych, wraz z sondą do pomiaru temperatury i wilgotności materiałów sypkich.

Co sprawia, że ten produkt jest wyjątkowy? W urządzeniu zastosowano technologię LoRaWan. Umożliwia ona urządzeniom korzystanie z nielicencjonowanego pasma ISM, co oznacza, że nie są wymagane opłaty abonamentowe. Urządzenia korzystające z sieci LoRaWAN wysyłają dane po wyzwoleniu przez zdarzenie (np. ruch, włączenie światła) lub zgodnie z ustalonym harmonogramem (np. co 15 minut).

Kolejną cechą tego urządzenia IoT jest jego wytrzymałość w trudnych warunkach środowiskowych. SEZO UL może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków – działa bez żadnych zakłóceń w temperaturach od -30 do +60°C.

H2 Produkty sezo z tej kategorii

SEZO UL - Monitoring Warunków Magazynowania

SEZO UL

monitoring warunków przechowywania,
technologia LoRaWAN

SEZO EL - Indoor Air Quality

SEZO EL

monitoring jakości powietrza indoor,
technologia LoRaWAN

SEZO EM - pomiar jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń

SEZO EM

monitoring jakości powietrza indoor, technologia LTE-M

SEZO UL - monitoring warunków przechowywania

monitoring warunków przechowywania

W przypadku SEZO UL opracowaliśmy urządzenie IoT, które pomaga kierownikom magazynów zapewnić optymalne warunki przechowywania. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy towary muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze, wilgotności lub jasności. Główny moduł urządzenia odpowiedzialny za pomiar natężenia światła i promieniowania UV oraz komunikację radiową może być zainstalowany w jednej z dwóch możliwych pozycji. Daje to możliwość odpowiedniej orientacji czujnika UV w stosunku do źródła promieniowania. Dzięki temu, że urządzenie jest kompaktowe i zasilane bateryjnie, wystarczy zainstalować je w miejscu, w którym chcemy monitorować temperaturę, wilgotność lub natężenie światła i urządzenie jest gotowe do pracy. SEZO UL jest w stanie przesyłać dane za pomocą sieci LoRaWAN do platformy Orange Live Objects.

SEZO EL - monitorowanie jakości powietrza w instytucjach publicznych

MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH NSTYTUCJACJI PUBLICZNYCH

SEZO EL sprawia, że instytucje publiczne stają się bardziej komfortowe i wydajne. Obiekty użyteczności publicznej, takie jak biblioteki, muzea czy ratusze, wykorzystują możliwości SEZO EL, takie jak monitorowanie temperatury, wilgotności, poziomu dźwięku i oświetlenia, aby zwiększyć komfort i wydajność pracy w tych miejscach. Progi dla mierzonych parametrów mogą być ustawiane indywidualnie za pomocą wbudowanej konfiguracji progów alarmowych. Zintegrowany akcelerometr umożliwia pomiar wstrząsów i/lub ruchów (np. obiektów takich jak drzwi czy elementy wystaw) i może potencjalnie skrócić czas reakcji ochrony obiektu (jest bardziej niezawodny niż CCTV). Urządzenie może przesyłać dane do platformy Orange Live Objects za pośrednictwem sieci LoRaWAN.

SEZO EL - jakość powietrza w szkołach

MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKÓW W SZKOŁACH I NA UCZELNIACH

SEZO EL sprawia, że placówki edukacyjne stają się bezpiecznym i komfortowym miejscem dla uczniów i pracowników. Dyrekcja szkoły wykorzystuje SEZO EL do śledzenia poziomu hałasu na terenie szkoły, aby zapobiec powtarzającemu się narażaniu dzieci i pracowników na potencjalnie szkodliwe dźwięki. SEZO EL monitoruje jakość powietrza w salach lekcyjnych. Farby lub elementy plastikowe mogą uwalniać lotne substancje chemiczne pod wpływem ciepła. Mogą one powodować problemy z oddychaniem, mdłości i szczypanie w oczy – dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie skuteczności wentylacji w pomieszczeniach. Urządzenie IoT jest zasilane bateryjnie, dzięki czemu można go wygodnie używać w różnych miejscach. Jedna bateria może wystarczyć nawet na 5 lat ciągłego użytkowania, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest bezproblemowe. Urządzenie może przesyłać dane za pośrednictwem sieci LoRaWAN do platformy Orange Live Objects.

Umów się na rozmowę konsultacyjną

wykorzystywane technologie

LTE-M to sieć dalekiego zasięgu o niskiej mocy, zaprojektowana specjalnie dla urządzeń IoT do bezpośredniego połączenia z sieciami 4G. Obsługuje szybką transmisję danych umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym - tym samym umożliwiając monitorowanie zasobów.

Dzięki technologii LoRaWAN urządzenia mogą korzystać z nielicencjonowanego pasma ISM - co oznacza, że nie są wymagane opłaty abonamentowe. Urządzenia wykorzystujące LoRaWAN wysyłają dane albo po wyzwoleniu przez zdarzenie (np. ruch, włączenie światła), albo na podstawie ustalonego harmonogramu (np. co 15 minut).

Śledź
nas na social
media

 

Maintenance and security post
Maintenance and security post
Copyright © 2024 SEZO Sp. z o.o.

Air quality - Tricity & surroundings

Dashboard Gdynia

Dashboard Reda

SEZO IoT solutions
SEZO sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Polish Agency for Enterprise Development
Poland ScaleUp Hardware & IoT Accelerator Program — Brinc
EU funds - SEZO Poland
Space3ac acceleration program - SEZO Poland
Brinc Accelerator - SEZO Poland
KPT ScaleUP - SEZO Poland