tracking

SEZO - trackowanie

co to jest?

Śledzenie produktów, osób i cennych dóbr było marzeniem wielu przedsięwzięć w XX wieku. Dziś jest to rzeczywistość.

Kluczowym aspektem lokalizacji rzeczy jest system GPS (Global Positioning System). Dopiero pod koniec lat 80. XX wieku pierwszy przenośny odbiornik GPS został udostępniony użytkownikom na zasadach komercyjnych. Firma Magellan Corporation opracowała i wprowadziła na rynek pierwszy ręczny odbiornik GPS, jaki kiedykolwiek powstał. W ciągu ostatnich 25 lat technologia GPS stała się dokładniejsza, a co najważniejsze – bardziej przystępna cenowo.

Warto zauważyć, że termin “Internet rzeczy” po raz pierwszy pojawił się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to marketingowcy próbowali promować technologię RFID. A jak można lepiej wypromować nową technologię, niż poprzez nowe, chwytliwe słowo-klucz? Termin “Internet rzeczy” jest łatwy do zapamiętania i nawet dla laika łatwy do zrozumienia. Dobra robota, Kevin Ashton i Procter and Gamble!

czemu to jest ważne?

Istnieje wiele przypadków użycia, w których lokalizacja jest ważna, a nawet niezbędna. Na przykład w branży medycznej i farmaceutycznej ważne jest śledzenie lokalizacji i temperatury produktów. Firmy zajmujące się dystrybucją leków i szczepionek wymagają stałej kontroli temperatury przewożonych towarów.

Do tej pory Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu pięciu szczepionek (na dzień 22 grudnia 2021 r.), mianowicie szczepionek firm BioNTech i Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV oraz Novavax. EMA pozytywnie oceniła ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Wyzwanie związane z logistyką i monitorowaniem – obie szczepionki, firmy BioNTech i Pfizer, wymagają temperatury minus 70 stopni Celsjusza. Wymaga to specjalnych urządzeń chłodzących i pojemników transportowych. Po rozmrożeniu przechowuje się je przez pięć dni w temperaturze od dwóch do ośmiu stopni Celsjusza i można je wykorzystać do szczepień.

W tym przypadku bardzo ważne jest zapewnienie stabilnych temperatur w różnych środkach transportu. Pomocne są alarmy dźwiękowe informujące o przekroczeniu progów temperatury.

Inny przypadek użycia to hurtownie farmaceutyczne i szpitale, gdzie temperatura i wilgotność muszą być monitorowane w różnych miejscach i urządzeniach na terenie zakładu.

SEZO TM - trackowanie

JAKIE PARAMETRY MIERZĄ URZĄDZENIA iot SEZO?

SEZO oferuje obecnie trzy produkty dedykowane do TRACKINGU. Urządzenia zostały skonstruowane do pomiaru stężenia lotnych związków organicznych, temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza, natężenia oświetlenia, poziomu hałasu, przyspieszenia, ruchu (PIR), geolokalizacji GNSS (opcja).

Potrzebujesz pomiarów innych parametrów?

Jesteśmy firmą specjalizującą się w hardware – to nasza główna kompetencja. Jesteśmy w stanie dodawać i usuwać funkcje naszych produktów w zależności od potrzeb i wymagań naszych klientów. W siedzibie naszej firmy znajduje się laboratorium ELAB, w którym możemy przeprowadzać testy jakości sprzętu, w tym testy EMC. W I kwartale 2022 r. do naszego laboratorium dołączyliśmy pomieszczenie czyste (clean room).

Jakie funkcje oferujemy?

Funkcje naszych produktów IoT TRACKING są różne. Wszystkie urządzenia zostały skonstruowane dla zakresu temperatur pracy od -30°C do 60°C. SEZO EMR wykorzystuje technologie LTE-M, NB-IoT i E-GPRS, Bluetooth Low Energy oraz NFC.

Jeśli potrzebujesz konkretnych funkcji, możesz skontaktować się z jednym z naszych inżynierów HW i sprawdzić, czy mamy rozwiązanie dla wyzwania, przed którym obecnie stoisz.

Produkty sezo z tej kategorii

SEZO TM - geolocation system

SEZO TM

system geolokalizacji,
wykorzystujący technologię LTE-M
SEZO EMR - monitoring jakości powietrza

SEZO EMR

monitoring jakości powietrza,
wykorzystujący technologię LTE-M

SEZO HT

w celu monitorowania wypadków
i wsparcia logistycznego
SEZO TM - bezpieczeństwo na wydarzeniach sportowych

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS MASOWYCH IMPREZ BIEGOWYCH

SEZO TM bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników masowych imprez biegowych, jak również tych, którzy preferują samotne bieganie. SEZO TM nie tylko ułatwia śledzenie aktualnej pozycji biegaczy, ale także kontakt z nimi poprzez wbudowany głośnik, umożliwiający wysyłanie komunikatów głosowych zarówno do wybranych, jak i wszystkich użytkowników (w przypadku imprezy masowej; informowanie np. o nadchodzącej burzy).

SEZO EMR - logistyka farmaceutyczna i medyczna

LOGISTYKA przemysłu FARMACEUTYCZNego I MEDYCZNego

W zapewnieniu stabilnej temperatury w różnych środkach transportu, zwłaszcza gdy logistyka jest krytyczna (np. transport medyczny, szczepionek itp.), pomocne są alarmy dźwiękowe informujące o przekroczeniu progów temperatury. Z tych technologii korzystają również hurtownie farmaceutyczne i szpitale, gdzie temperatura i wilgotność muszą być monitorowane w różnych miejscach i urządzeniach na terenie zakładu.

Urządzenie SEZO EMR monitoruje parametry środowiskowe, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, natężenie światła i jakość powietrza w pomieszczeniach (lotne związki organiczne).

SEZO HT - bezpieczeństwo na placu budowy

MONITOROWANIE WYPADKÓW I WSPARCIE LOGISTYCZNE NA DUŻYCH PLACACH BUDOWY

SEZO Helmet Tracker do monitorowania wypadków i wsparcia logistyki. SEZO HT + FAMOC Connect tworzą kompletne rozwiązanie do monitorowania wypadków i wspomagania logistyki w środowiskach pracy o podwyższonym ryzyku (np. duże budowy, górnictwo itp.), znacząco zwiększając bezpieczeństwo i efektywność wykonywanych zadań.

Umów się na rozmowę konsultacyjną

wykorzystywane technologie

LTE-M to sieć dalekiego zasięgu o niskiej mocy, zaprojektowana specjalnie dla urządzeń IoT do bezpośredniego połączenia z sieciami 4G. Obsługuje szybką transmisję danych umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym - tym samym umożliwiając monitorowanie zasobów.

Dzięki technologii LoRaWAN urządzenia mogą korzystać z nielicencjonowanego pasma ISM - co oznacza, że nie są wymagane opłaty abonamentowe. Urządzenia wykorzystujące LoRaWAN wysyłają dane albo po wyzwoleniu przez zdarzenie (np. ruch, włączenie światła), albo na podstawie ustalonego harmonogramu (np. co 15 minut).

Śledź
nas na social
media

 

Tracking post
Tracking post
Copyright © 2024 SEZO Sp. z o.o.

Air quality - Tricity & surroundings

Dashboard Gdynia

Dashboard Reda

SEZO IoT solutions
SEZO sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Polish Agency for Enterprise Development
Poland ScaleUp Hardware & IoT Accelerator Program — Brinc
EU funds - SEZO Poland
Space3ac acceleration program - SEZO Poland
Brinc Accelerator - SEZO Poland
KPT ScaleUP - SEZO Poland